מקרקעין

המשרד מעניק ייעוץ וליווי משפטי הן לקבלנים בפרויקטי בנייה, והן במכר דירות פרטי. הטיפול בעסקה הוא כולל ונוגע לכלל היבטי העסקה, לרבות ייעוץ לגבי תכנון מס (שהינו משמעותי מאוד), רישום פרצלציה ובתים משותפים (ככל ורלוונטי) ורישום העסקה בטאבו ובחברות משכנות, וכן עזרה, ייעוץ וטיפול משפטי במימון רכישת נכסים באמצעות הלוואות מבנקים למשכנתאות. למשרד ניסיון, בין היתר, בייצוג דיירים ויזמים בהליך תמ"א 38, עסקאות קומבינציה וקבוצות רכישה

ליטיגציה אזרחית ומסחרית

המשרד מייעץ ומייצג לקוחות בתביעות אזרחיות המתנהלות בבית משפט בכל הערכאות, בבוררויות ובהליכי גישור, על כלל היבטי ההליך, לרבות איסוף החומר, ניתוח משפטי של המקרה, גיבוש אסטרטגיה לניהול ההליך,הגשת תביעה, וניהול ההליך בבית המשפט ומחוץ לכתליו.

הוצאה לפועל

המשרד מייעץ ומייצג לקוחות, הן בנקים והן פרטים, בכלל הליכי הוצאה לפועל, לרבות: גביית חובות מעסקים, חברות ופרטים, ביטול עיקולים, ייצוג בהליכי כינוס וכיו"ב.

צוואות, ירושות ועזבונות

המשרד מייצג לקוחות בכל הנוגע לצוואות, ירושות ועזבונות, ובין היתר עורך צוואות, מגיש בקשות לצווי ירושה וצו קיום צוואה, ייצוג בפני רשת הירושה וכן בפני בית המשפט לענייני משפחה, מטפל בסכסוכי יורשים וכיו"ב.